Hem

Sju skäl för en förening fri från skadligt bruk

  • Kvalitet. Lönsamhet och överlevnad hänger nära samman med kvalitet, service och produktivitet. Kvalitetsbrister och låg effektivitet inom en del av organisationen kan dessutom leda till störningar i andra funktioner.
  • Säkerhet. En påverkad person utgör en säkerhetsrisk för verksamheten, sig själv, sina lagkamrater och för Föreningen.
  • Trivsel och glädje. Skadligt bruk skapar ofta vantrivsel, frustration och oro både för den med problem och för lagkamraterna. Ofta går det åt mycket energi att dölja eller prata med varandra om problemen istället för att göra något åt dem.
  • Hälsa. De flesta som får kunskap om och insikt i hur skadligt bruk påverkar hälsan kan ändra sina vanor till en sundare livsstil.
  • Ansiktet utåt. Att rasera ett gott rykte går fort. Att bygga upp det igen tar lång tid. Många förening strävar efter ett starkt varumärke. Då är det viktigt att ha ett bra rykte bland supportrar och samarbetspartners.
  • Lagstiftning. I arbetet med att skapa goda arbetsmiljöer och minska missbruksproblem ger arbetsmiljölagen och lagen om anställningsskydd en bra grund. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsplatsen har en policy för skadligt bruk (alkohol- och drogpolicy)samt spelpolicy med handlingsplan.

It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.

Confucius
Rated 5 out of 5
14 december, 2021

Vi vill varmt rekommendera Shoresh Palanijafi som föreläsare. Kontigo Care har anlitat Shoresh att föreläsa om spelberoende på nätverksträffar, webinarier och fysiska seminarier runt om i Sverige. Vi har även samverkat i mediala sammanhang och i artiklar såsom Expressen, Villanytt etc. Vi har stort förtroende för Shoresh kompetens, erfarenheter och resultat i klientsammanhang och samarbeten. Shoresh är mycket omtyckt runt om i landet av såväl beroendeterapeuter och andra som jobbar med beroende. Genom sin närvaro, sitt genuina engagemang för klienter med beroendeproblematik, sin förmåga att angripa problematiken ur ett holistiskt perspektiv, inspirerar och fångar Shoresh lyssnaren genom att ge verkliga exempel, och tydligt beskriva ”varför” i det han gör. Det är inspirerande och lätt att ta till sig. Han får mycket höga betyg på sina föreläsningar.
Shoresh har stor kunskap om digital beroendevård, då han dagligen arbetar med Previct i sitt arbete.
Vi kan därför varmt rekommendera Shoresh till framtida uppdrag.
Uppsala den 19/10 2021

Linda Pampman
Rated 5 out of 5
22 november, 2021

Shoresh gör ett viktigt samhälleligt arbete som både ungdomar och föräldrar bör ta del av. Han har en mångsidig kunskap om alkohol och droger och rekommenderas starkt för skolor, myndigheter och föreningar.

ibn rushd studieförbund
Rated 5 out of 5
18 november, 2021

Shoresh är så duktig på det han gör! Lugn, sansad och väldigt pedagogisk och jag rekommenderar han STARKT!

Saman